Osiječka Tvrđa danas

1:2500 / Ø 26 cm / 2013
positiv PVC, silikonski kalup, odljev bojani PU / serija od 10 multipla


samoinicirani rad
naručitelj: Institut za povijest umjetnosti