Nova zgrada parlamenta, Tirana, Albanija

1:200 / 110x107 cm / 2012
PVC, akrilik, epoksi, PU, akristal, iveral


naručitelj: Ivanišin. Kabashi. Arhitekti doo
međunarodna natječajna maketa