Studija prenamjene područja stare tvornice duhana, Rovinj

1:150 / 220x145 cm / 2012
PVC, akrilik, polistiren, perforirani aluminij, PU, iveral


naručitelj: 3lhd doo