Nova željeznička pruga na dionici Gradec - Sv. Ivan Žabno

1:200 / 120x90 cm / 2016
PVC, poliester, jetkani inox, iveral, aluminij


naručitelj: Minstarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prezentacija projekta financirana sredstvima EU za potrebe MPPI